Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

KPFI projekts

ERAF 2.2.1.1. pasākums - IKT
Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070 www.apdrosinies.lv

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība”. 
 
Projekta virsmērķis: nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu nodošanu atkalizmantošanai.
Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/033
Projekta finansējuma apmērs: 300 000 EUR 
- 255 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
- 45 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).
Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši, sākot no 2018.gada 22.marta.
Papildus informācija šeit.
Informācijas publicēšanas datums 23.03.2018
 

   

    Projekta realizācijai noslēgtie līgumi

    2017.gada 6.decembra līgums ar Deloitte Latvia “Par biznesa procesu un biznesa prasību specifikācijas, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību”:

    Nodevumi:

             - VTMEC IS biznesa procesu un biznesa prasību (lietotāju) specifikācija

       - Programmatūras izstrādes iepirkuma prasību tehniskā specifikācija Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas izstrādei

 

     Informācija aktualizēta 30.06.2018.

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014